February 2014

Annual National Concert and Exhibition

Annual Concert - 9th February 2014 | Exhibition - 8th Februrary

 • 2014 concert

  2014 concert

 • 2014 concert

  2014 concert

 • 2014 Exhibition

  Il-Kor u l-Orkestra Paulus

 • 2014 Exhibition

  L-Udjenza numeruza li attendiet ghall-kuncert

 • mix-xellug għall-lemin: pitriċi Joanne Fenech Portelli, Dr. Mark Fenech Vella – President Fondazzjoni Paulus, Seg. Parl. Dr. Ian Borg, Dr Gerald Bugeja li għamel diskors fuq it-tema tal-pittura esebita

 • 2014 Exhibition

  Migemgha waqt l-exhibition li saret fil-Muzew Wignacourt 8 ta` Frar 2014 miftuha mis-Seg.Parl. Dr. Ian Borg

 • 2014 Exhibition

  Il-Grupp ta` 33 persuna li ippartecipa fil-guided tour organizzat mill-Fondazzjoni PAULUS waqt il-festival AGAPE 2014 fl-ex sptar Santu Spirtu