CDs Published by Fondazzjoni Paulus2016 and 2017 Concert CDs

2016 CD

Is-CD tas-sena 2016 hija premiere works ta` Ray Sciberras FLCM u kompożituri tal-passat mill-arkivji tal-Mużew Wignacourt.

Innu lil San Pawl: for choir and orchestra. Ray Sciberras, Kor Mirabitur, Chorus Paulus. A clip from Track 1 of the 2016 CD.

2017 CD

Is-CD tas-sena 2017 hi bil-live recording tal-kantata 'L-X ta' Frar 1928' ta' Christopher Muscat, fuq poeżija tal-poeta Dun Karm Psaila, u l-oratorju 'Fino ai confini della terra' ta' Marco Frisina, fuq test bibbliku li jirrakkonta n-Nawfraġju ta` San Pawl f'Malta. Dan ix-xoghol monumentali ndaqq ghall-ewwel darba fl-2017 f'zewg kuncerti fir-Rabat u l-Belt Valletta. Zewg kompozituri ta' fama kbira bi 'premiere works' f'CD wiehed!

L-X ta' Frar 1928 - Il-Helsin. Christopher Muscat, Kor Jubilate Deo, Tenor Josef Bugeja. A clip from Track 2 of the 2017 CD.

Fino ai Confini della terra - Tempesta. Mons Marco Frisina, Kor Jubilate Deo, Baritone Louis Andrew Cassar, Narrator Fr Noel Camilleri. A clip from Track 7 of the 2017 CD.


Concert at St John's Co-Cathedral - 11th February 2017
Buy Your Copies

Akkwista Baqa` l-aħħar ftit CDs tal-kunċerti live recording li saru mill-Fondazzjoni Paulus fl-2016 u 2017. Huwa ta` unur għal Fondazzjoni Paulus li qed tippreżenta żewġ CDs ta` kompożituri Maltin tal-passat u tal-preżent kif ukoll oratorju sagru tal-kompożitur rinomat Msgr Marco Frisina li dderiġieħ huwa stess. Il-fatt li dawn is-CDs huma live recordings huwa prova ta` kemm l-eżekuzzjoni kienet waħda eċċellenti. Kemm il-kantata u l-oratorju saru fuq kummissjoni tal-Fondazzjoni Paulus. Bħala prezz €12 waħda u €10 jekk wieħed jixtri tnejn, dik tas-sena 2016 u tas-sena 2017. Ghal aktar informazzjoni ghandu jintbaghat private message fuq il-pagna tal-Fondazzjoni Paulus.